Projektai

Didžiausia šalyje leidykla „Šviesa“ ne tik leidžia mokomąją ir edukacinę literatūrą bei skaitmeninį turinį, bet ir vysto inovatyvius, švietimo pažangą skatinančius projektus. Tikime, kad tuo prisidedame ir prie siekiančios tobulėti, atviros naujovėms šalies švietimo sistemos kūrimo.
e.ŠVIESA
E.Šviesa yra skaitmeninė mokymo(si) aplinka, kuri padės mokytojams lengviau, patogiau ir įdomiau organizuoti ugdymo procesą, o mokiniams suteiks daugiau galimybių aktyviai ir atsakingai mokytis.
Mokytojams čia patogu pasirengti ilgalaikius ugdymo planus mokslo metams, pasiruošti pamokoms, jas susiplanuoti ir patogiai kaupti šią medžiagą.
SERIJA ŠOK
ŠOK – tai 2007 metais rinkai pristatyta „Šviesos“ integruotų mokymosi komplektų serija. ŠOK mokymosi priemonės pritaikytos mokinių amžiui, poreikiams, gebėjimams, interesams, įvairiam mokymosi stiliui. Šios serijos komplektai pasižymi tarpdalykine derme, juos sieja turinio tęstinumas ir aiški struktūra.
IKIMOKYKLINUKAMS
„Šviesai“ rūpi ir tie, kurie į mokyklą dar neina, tad leidykla siūlo priemones ikimokyklinukams: tai priešmokyklinėms grupėms skirti mokymosi komplektai, ugdomieji žaidimai, mokomosios ir pažintinės knygos, rinkiniai vaiko veiklai.
AKTYVI KLASĖ
Tai „Šviesos“ projektas mokykloms, norinčioms klasėje dirbti šiuolaikiškai. Aktyvi klasė interaktyvias lentas ir kitą įrangą, šioms lentoms skirtą turinį bei mokymus. Intearktyvus darbas klasėje skatina aukštesnę mokinių motyvaciją ir didesnį įsitraukimą per pamoką, suteikia moksleiviams greitą grįžtamąjį ryšį ir galimybę įsivertinti.
MOKYMO CENTRAS
„Šviesos“ mokymo centras rengia kvalifikacijos tobulinimo seminarus pedagogams: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo priemonių, naujų vadovėlių pristatymus ir praktinius autorių, mokytojų praktikų seminarus, informacinių technologijų ir skaitmeninio turinio leidinių pristatymus. Mokymo centras taip pat organizuoja susitikimus su vadovėlių autoriais, teikia konsultacijas.
SERIJA ATRASK
ATRASK – tai 2014 metais pristatyta leidyklos „Šviesa“ rengiama nauja mokymosi komplektų, skirtų mokymuisi tiriant, serija. Šios serijos komplektuose mokymosi medžiaga pateikiama taip, kad mokinys atliktų užduotis savarankiškai, palaipsniui pats išsiaiškintų vieno ar kito įvykio priežastis, išskirtų pasekmes, mokėtų jas sieti su kito įvykio priežastimis bei pasekmėmis, tai yra mokytųsi tirdamas.
SAVARANKIŠKAM MOKYMUISI
„Šviesa“ siūlo platų pasirinkimą norintiems savarankiškai mokytis namuose ir papildomam darbui klasėje – tai testai, uždavinynai, savarankiški ir kontroliniai darbai, papildomų užduočių rinkiniai, žodynai, žinynai, atlasai, diktantai ir kitos priemonės.