Naujienų archyvas / Naujiena

2014-09-12

Mokymasis kitaip: nauja serija ATRASK

Šiemet „Šviesa“ pristato visiškai naują mokymosi komplektų seriją ATRASK, skirtą vadinamajai „Z“ kartai. Ši serija pritaikyta Vakarų Europos šalyse plačiai naudojamai metodikai – mokymuisi tiriant, kurią taikant mokiniai skatinami neapsiriboti vien faktų ir formulių įsiminimu, bet mokytis mąstyti, samprotauti, ieškoti informacijos, ją apdoroti, interpretuoti, įvertinti, atrasti įvairių problemų sprendimus.

Problemų sprendimu grįstas mokymasis, arba mokymasis tiriant, Vakarų Europos mokyklose taikomas jau ne vienus metus. Šis mokymosi metodas Lietuvoje pradėtas naudoti mokant suaugusiuosius ir, stebint gerus jo rezultatus, nuspręsta jį pritaikyti mokant jaunesnio amžiaus mokinius. Praėjusių metų rudenį Lietuvos mokyklose vykę bandomieji projektai parodė, kad šis mokymosi būdas įdomus tiek mokiniams, tiek mokytojams. Mokiniai labiau įsitraukia į veiklą, bendradarbiauja tarpusavyje, prisiima atsakomybę už savo ir grupės darbą, todėl ilgainiui tai padeda pasiekti aukštesnius mokymosi rezultatus.

Ši metodika skatina ugdyti praktinius gebėjimus mokytis, komunikuoti, o ypač spręsti problemas. Vadovėlio nereikia „išeiti”, juo mokiniai remiasi kaip pagrindiniu, bet ne vieninteliu informacijos šaltiniu. Svarbesniu vedliu mokantis tampa užduočių sąsiuvinis, kuriame formuluojami probleminiai klausimai, skatinantys mokinį ieškoti sprendimų.

Mokymosi sprendimų serijos „Atrask“ pagrindą sudaro užduočių sąsiuvinis, skaitmeniniai ištekliai ir interaktyvi mokytojo knyga, o vadovėlis – tik vienas iš informacijos šaltinių. Pagal naująją metodiką jau paruoštos istorijos 5 klasei, geografijos 6 klasei ir muzikos 9 klasei mokymosi komplektai, tačiau ateityje ketinama šį mokymosi sprendimą tęsti aukštesnėms klasėms bei pritaikyti kitiems mokomiesiems dalykams.

Nuoširdžiai tikimės, kad ATRASK padės atrasti mokymąsi iš naujo!