Naujienų archyvas / Naujiena

2014-09-12

„Aktyvi klasė“: jau 26 mokyklose!

„Šviesos“ leidyklos sprendimas „Aktyvi klasė“, skirtas mokykloms, norinčioms dirbti šiuolaikiškai, šiemet skaičiuoja savo antruosius metus. Šį rudenį su „Aktyvia klase“ mokslo metus pradeda net 26 Lietuvos mokyklos.

„Aktyvios klasės“ sprendimas paremtas formuojamojo vertinimo metodika, o jį sudaro trys pagrindinės dalys: mokomasis turinys – tai interaktyvios pamokos ir skaitmeniniai vadovėlių komplektai, įranga – tai interaktyvios lentos, apklausos ir vertinimo sistemos, programinė įranga „ActivInspire“, skaitmeninė mokymo(si) aplinka e.ŠVIESA, mokymai, specialistų konsultacijos bei palaikymas mokytojams.

„Aktyvios klasės“ bendruomenės mokytojai vienbalsiai tvirtina, kad tokioje klasėje dirbti lengviau, nes mokiniai savaime įsitraukia į veiklą, jie motyvuoti, nekyla rūpesčių dėl drausmės. Mokiniai džiaugiasi tuo, kad geriau įsimena informaciją, mokosi bendradarbiauti, o pačios pamokos yra įdomios. Dalyvaudami momentinėse apklausose jie iš karto gauna grįžtamąjį ryšį ir gali įsivertinti, kaip jiems sekėsi.

Mokytojams šis sprendimas padeda ruoštis pamokoms, mokyti pagal kiekvieno mokinio poreikius, suteikti mokiniams greitą grįžtamąjį ryšį ir juos įvertinti.

„Aktyvi klasė“ Jums linki įdomių ir aktyvių mokslo metų!