Naujienų archyvas / Naujiena

2015-10-02

Pratybų ir kitos mokomosios literatūros katalogai

Naujiems mokslo metams pristatome  pratybų ir kitos papildomos mokomosios medžiagos katalogus,  kuriuose rasite pratybų ir užduočių sąsiuvinius, uždavinynus, testus, leidinius, skirtus pasirengti standartizuotiems testams ir egzaminams, papildomas ir neformalias mokomąsias priemones.

Registracija: 
Anglų kalba
Biologija
Chemija
Choreografija
Civilinė sauga
Dailė
Dailė ir technologijos
Dorinis ugdymas
Ekonomika
Etnokultūra
Fizika
Fotografija
Gamta ir žmogus
Geografija
Informacinės technologijos
Ispanų kalba
Istorija
Italų kalba
Kūno kultūra
Lavinamosios klasės
Lenkų kalba
Lietuvių kalba
Lotynų kalba
Matematika
Meninis ugdymas
Muzika
Neformalusis ugdymas
Pasaulio pažinimas
Pasirenkamasis dalykas
Pilietiškumo pagrindai
Politologija
Pradinis ugdymas
Prancūzų kalba
Priešmokyklinis ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Profesinis ugdymas
Rusų kalba
Saugus eismas
Specialusis ugdymas
Šokis
Teatras
Technologijos
Teisė
Vokiečių kalba
Bibliotekininkė
Bibliotekos vedėja
Direktoriaus (-ės) pavaduotojas (-a)
Direktorius (-ė)
Klasės vadovas-auklėtojas
Neformaliojo ugdymo organizatorius (-ė)
Pavaduotojas (-a) ugdymui
Pavaduotojas (-a) ūkiui
Prailgintos grupės auklėtojas (-a)
Prailgintos grupės mokytojas (-a)
Sekretorius (-ė)
Skyriaus vedėjas (-a)
Soc.darbuotojas (-a)
Vyr. slaugos administratorius (-ė)

* Žvaigždute pažymėti laukai yra privalomi