Naujienų archyvas / Naujiena

2015-02-12

Leidykla „Šviesa“ kviečia į naujų mokymosi priemonių turinio (s. ATRASK) išbandymo projektus

Leidykla „Šviesa“, pernai pristačiusi pirmuosius naujos serijos ATRASK mokomuosius komplektus, tęsia pradėtą veiklą ir kviečia dalyvauti šios serijos naujų priemonių turinio išbandymo projektuose. Ir leidykla, ir autoriai nori sukurti kokybiškas, švietimo bendruomenės lūkesčius atitinkančias mokymosi priemones, todėl kviečiame ir Jus įsijungti į rengimo procesą.  

Siūlome išbandyti naujų serijos komplektų – lietuvių kalbos  5 klasei, literatūros 5 klasei, istorijos 6 klasei ir geografijos 6 klasei – medžiagą ir patiems įsitikinti, kad mokymasis tiriant yra malonus, kūrybiškas, įtraukiantis ir įdomus šiuolaikiniam mokiniui.

Pamokų temų pavadinimai

Papildoma medžiaga ir resursai

LIETUVIŲ LITERATŪRA 5 KLASEI

Vienybės džiaugsmas

Vinco Kudirkos Tautiška giesmė (video)

Marijono Mikutavičiaus  dainos "Trys milijonai" tekstai

Ispanijos himnas

Projektas: Respublikos nacionalinių vertybių rinkimai

Pasaulio šalių himnai

...Ir išėjo laimės ieškoti

Pasirinkdami aplinką, veikėjus, daiktus ir vaizdingus žodžius sukursite šiuolaikinę pasaką

Interviu su dailininku Kęstučiu Kasparavičiumi apie pasakų personažus

LIETUVIŲ KALBA 5

Tema ir pagrindinė mintis. Pavadinimo paskirtis                                  

Pamokos diskusijai (PPT)

Sinonimai. Antonimai

Pamokos diskusijai (PPT)

ISTORIJA 6 KLASEI

 Mokslo ir technikos naujovės

Mokslo ir technikos naujovės, švietėjai ir jų idėjos

Garo variklis (video)

 Apšvieta ir jos idėjų įtaka visuomenės kaitai

Švietėjai ir jų idėjos

 Europos demokratizacija

Didžioji Prancūzijos revoliucija. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija

GEOGRAFIJA 6 KLASEI

Upės

Upelio tyrimas (video)

 Ką veikia vandenų tyrinėtojai

Upelio tyrimas (video)

 

Apie ATRASK

Serija ATRASK – pirmoji serija šalyje, orientuota į mokymąsi tiriant, mokėjimo mokytis, problemų sprendimo gebėjimų ugdymą. Šios serijos komplektuose mokymosi medžiaga pateikiama taip, kad mokinys mokytųsi tirdamas, t. y.:
- mokymosi veiklą pradėtų nuo problemos išsiaiškinimo, nežinomų duomenų radimo, informacijos įvertinimo iki savo mokymosi įsivertinimo;
- išmoktų atlikti užduotis savarankiškai ir bendradarbiaudamas su kitais.
Mokytojas tokioje pamokoje yra patarėjas, kūrėjas, organizatorius: iškelia probleminį klausimą arba siūlo probleminę situaciją, mokiniai diskutuoja, išsiaiškina, ką jau žino ir ką dar turėtų sužinoti, kad išspręstų problemą; tuomet jie renka informaciją iš įvairių šaltinių, ją analizuoja, atrenka, sistemina, apibendrina, daro išvadas, priima sprendimus, o pabaigoje – įsivertina veiklos procesą ir rezultatus.

Mokymosi priemonių ATRASK išbandymas – galimybė įsitikinti, kaip ši mokymosi schema „veikia“ praktiškai!