JAUNOJO MOKYTOJO AKADEMIJA
2017 10 30

Programą JAUNOJO MOKYTOJO AKADEMIJA leidyklos „Šviesa“ Mokymo centras vykdo antrus metus. 2017 metais laimėjome neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą, todėl šiais metais mokytojai gali mokytis nemokamai.

Programa finansuojama LR Švietimo ir mokslo ministerijai skirtomis valstybės biudžeto lėšomis.

Kam ji skirta: Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir įvairių dalykų mokytojai, turintys darbo patirtį iki 5 metų, siekiantys augti ir tobulėti profesinėje srityje.

Programos trukmė: 3 sesijos, 6 dienos , 49 valandos.

Mokymų datos:

2017-11-23 nuo 8.30 val.  

2017-11-29 nuo 8.30 val.  

2017-11-30 nuo 8.30 val.  

2017-12-04 nuo 8.30 val.  

2017-12-06 nuo 8.30 val.  

2017-12-08 nuo 11.00 val.

                     

Programos JAUNOJO MOKYTOJO AKADEMIJA – jaunų mokytojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimas, siekiant kokybiškai organizuoti šiuolaikines ugdymo paradigmas atitinkantį ugdymo procesą bei drąsiai įgyvendinti pokyčius mokyklose.

Programą baigęs asmuo turėtų gebėti:

1. Įsivertinti savo, kaip mokytojo, asmenybę ir profesines kompetencijas.

2. Taikyti keletą streso mažinimo būdų.

3. Taikyti pagrindinius asmeninės rinkodaros principus.

4.  Formuoti komandas mokykloje ir kurti jose bendradarbiavimo santykį.

5.  Naudotis įvairiomis viešojo kalbėjimo baimės įveikimo strategijomis.

6.  Taikyti naujus integruoto ugdymo metodus, būdus, priemones įvairioms tikslinėmis grupėms.

7.  Naudoti IKT ir kitas priemones, siekdamas gerinti mokinių / ugdytinių motyvaciją ir lavindamas bendruosius gebėjimus.

8.  Priimti ir teikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį.

Programos įgyvendinimo metu įgytos žinios ir patirtis padės jaunajam mokytojui labiau pasitikėti savimi priimant sprendimus, bendraujant su tėvais, buriant klasės bendruomenę bei organizuojant šiuolaikinį ugdymo procesą.

Grupėje vietų skaičius ribotas, todėl paskubėkite registruotis mūsų svetainėje  http://mokymocentras.sviesa.lt/node/5249

Registracija vykdoma iki lapkričio 23 d.

Registracija į mokymus