Seminaras Vilniuje "Kokybiškas kalbinių gebėjimų ugdymas. Naujas serijos TAIP! lietuvių kalbos vadovėlis 2 klasei"

Seminaras Vilniuje "Kokybiškas kalbinių gebėjimų ugdymas. Naujas serijos TAIP! lietuvių kalbos vadovėlis 2 klasei"

Nomeda Kasperavičienė, Vilma Dailidėnienė
Trukmė:6 akad. val.
/
Vilniaus Viršuliškių progimnazija, Viršuliškių g. 7
/
2017 m. spalio 24 d.
/
Pradžia:14 val.
 
1 Pradžia 2 Patvirtinimas
Anglų kalba
Biologija
Chemija
Choreografija
Civilinė sauga
Dailė
Dailė ir technologijos
Dorinis ugdymas
Ekonomika
Etnokultūra
Fizika
Fotografija
Gamta ir žmogus
Geografija
Informacinės technologijos
Ispanų kalba
Istorija
Italų kalba
Kūno kultūra
Lavinamosios klasės
Lenkų kalba
Lietuvių kalba
Lotynų kalba
Matematika
Meninis ugdymas
Muzika
Neformalusis ugdymas
Pasaulio pažinimas
Pasirenkamasis dalykas
Pilietiškumo pagrindai
Politologija
Pradinis ugdymas
Prancūzų kalba
Priešmokyklinis ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Profesinis ugdymas
Rusų kalba
Saugus eismas
Specialusis ugdymas
Šokis
Teatras
Technologijos
Teisė
Vokiečių kalba
Anglų kalba
Biologija
Chemija
Choreografija
Civilinė sauga
Dailė
Dailė ir technologijos
Dorinis ugdymas
Ekonomika
Etnokultūra
Fizika
Fotografija
Gamta ir žmogus
Geografija
Informacinės technologijos
Ispanų kalba
Istorija
Italų kalba
Kūno kultūra
Lavinamosios klasės
Lenkų kalba
Lietuvių kalba
Lotynų kalba
Matematika
Meninis ugdymas
Muzika
Neformalusis ugdymas
Pasaulio pažinimas
Pasirenkamasis dalykas
Pilietiškumo pagrindai
Politologija
Pradinis ugdymas
Prancūzų kalba
Priešmokyklinis ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Profesinis ugdymas
Rusų kalba
Saugus eismas
Specialusis ugdymas
Šokis
Teatras
Technologijos
Teisė
Vokiečių kalba
Anglų kalba
Biologija
Chemija
Choreografija
Civilinė sauga
Dailė
Dailė ir technologijos
Dorinis ugdymas
Ekonomika
Etnokultūra
Fizika
Fotografija
Gamta ir žmogus
Geografija
Informacinės technologijos
Ispanų kalba
Istorija
Italų kalba
Kūno kultūra
Lavinamosios klasės
Lenkų kalba
Lietuvių kalba
Lotynų kalba
Matematika
Meninis ugdymas
Muzika
Neformalusis ugdymas
Pasaulio pažinimas
Pasirenkamasis dalykas
Pilietiškumo pagrindai
Politologija
Pradinis ugdymas
Prancūzų kalba
Priešmokyklinis ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Profesinis ugdymas
Rusų kalba
Saugus eismas
Specialusis ugdymas
Šokis
Teatras
Technologijos
Teisė
Vokiečių kalba
Auklėtojas (-a) (Ikimokykl. ugd. įst.)
Auklėtojas (-a) ekspertas (-ė) (Ikimokykl. ugd. įst.)
Auklėtojas (-a) metodininkas (-ė) (Ikimokykl. ugd. įst.)
Koncertmeisteris (-ė)
Koncertmeisteris ekspertas (-ė)
Koncertmeisteris metodininkas (-ė)
Mokytojas (-a)
Mokytojas (-a) ekspertas (-ė)
Mokytojas (-a) metodininkas (-ė)
Neformaliojo švietimo mokytojas (-ė)
Neformaliojo švietimo mokytojas ekspertas (-ė)
Neformaliojo švietimo mokytojas metodininkas (-ė)
Profesijos mokytojas (-ė)
Profesijos mokytojas ekspertas (-ė)
Profesijos mokytojas metodininkas (-ė)
Soc. pedagogas (-ė)
Soc. pedagogas (-ė) ekspertas (-ė)
Soc. pedagogas (-ė) metodininkas (-ė)
Spec. pedagogas (-ė)
Spec. pedagogas (-ė) ekspertas (-ė)
Spec. pedagogas (-ė) metodininkas (-ė)
Vyr. auklėtojas (-a) (Ikimokykl. ugd. įst.)
Vyr. koncertmeisteris (-ė)
Vyr. mokytojas (-a)
Vyr. neformaliojo švietimo mokytojas (-ė)
Vyr. profesijos mokytojas (-ė)
Vyr. soc. pedagogas(-ė)
Vyr. spec. pedagogas (-ė)
Logopedas (-ė)
Vyr. logopedas (-ė)
Logopedas metodininkas (-ė)
Logopedas ekspertas (-ė)
Surdopedagogas (-ė)
Vyr. surdopedagogas (-ė)
Surdopedagogas metodininkas (-ė)
Surdopedagogas ekspertas (-ė)
Tiflopedagogas (-ė)
Vyr. tiflopedagogas (-ė)
Tiflopedagogas metodininkas (-ė)
Tiflopedagogas ekspertas (-ė)
Psichologo kvalifikacinė kategorija (-ė)
Bibliotekininkė
Bibliotekos vedėja
Direktoriaus (-ės) pavaduotojas (-a)
Direktorius (-ė)
Klasės vadovas-auklėtojas
Neformaliojo ugdymo organizatorius (-ė)
Pavaduotojas (-a) ugdymui
Pavaduotojas (-a) ūkiui
Prailgintos grupės auklėtojas (-a)
Prailgintos grupės mokytojas (-a)
Sekretorius (-ė)
Skyriaus vedėjas (-a)
Soc.darbuotojas (-a)
Vyr. slaugos administratorius (-ė)

* Žvaigždute pažymėti laukai yra privalomi

     Pažymėdami varnele sutinkate su

      svetainės naudojimosi taisyklėmis.

Pažymėdami varnelę sutinkate, kad Jūsų aukščiau pateiktus asmens duomenis UAB „Šviesa“, įmonės kodas 132726152, Vytauto pr. 23, 44352 Kaunas, tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslais