Supervizija švietimo įstaigų vadovams
2017 09 12

„Supervizija – tai konsultacinė pagalba dirbantiems specialistams, vadovams, komandoms bei organizacijoms, norinčioms tobulėti ir dirbti efektyviau. Dažniausiai supervizija reikalinga susidūrus su sudėtingomis situacijomis darbe, kurios pačios savaime neišsisprendžia.

Supervizorius padeda į situaciją pažvelgti iš šalies ir įvardyti problemas, o dalyvaujantieji procese išmoksta patys jas išspręsti.

Supervizija – darbo kultūros dalis, profesinės realybės konsultavimas, darbo santykių higiena, reikalinga norintiesiems tobulėti. Visgi egzistuoja viena svarbi sąlyga – supervizija padeda tik tuo atveju, jei joje dalyvaujantieji nori keistis.“ (http://www.supervizija.lt/lt/kas-yra-supervizija/)

Supervizija taip pat ir mokymosi bei kvalifikacijos kėlimo procesas, nes ten kur žmonės atvirai kelia klausimus apie savo darbą ir aktyviai ieško atsakymų – jie tobulėja. Kokybiškam pasižiūrėjimui į Jūsų darbinius klausimus ar problemas reikia laiko, todėl supervizija dažniausiai netrumpas procesas, tačiau kaip tik tai ir yra supervizijos veiksmingumo garantas. Tai kas kokybiška negali būti nei pernelyg trumpa, nei pernelyg lengva.

Supervizorė

dr. Laima Abromaitienė, Lietuvos profesinių santykių konsultantų asociacijos narė, KTU Edukologijos katedros docentė.

Supervizijos proceso trukmė – 28 akademine valanda (7 susitikimai po 4 akad. val.). Susitikimų tvarkaraštis ir nagrinėjamos temos bus derinamas su dalyviais I-o susitikimo metu.

2017 m. spalio 18 d. 14 val. leidyklos „Šviesa“ mokymo centre, Vytauto pr. 29, Kaunas, vyks I–asis įvadinis grupės susitikimas.

Renginio kaina 350 Eur (7 susitikimai po 50 Eur).

Registracija į renginį