Jaunojo mokytojo akademija III sesija
2017 05 10

JAUNOJO MOKYTOJO AKADEMIJA

III SESIJA: MOKYTOJAS PAMOKOJE

2017 m. birželio 7 - 8 d., Vilnius (Ulonų g. 2, Ventus salė, 4 aukštas)

2017 m. birželio 6 d. ir 9 d., Kaunas (Rotušės a. 19 a / Vytauto pr. 29)

Jaunojo mokytojo akademija skirta priešmokyklinio ir pradinio ugdymo bei įvairių dalykų mokytojams, kurie turi nuo 0 iki 5 metų patirtį, kurie nori augti ir tobulėti.

Išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

 

I DALIS:      Vilnius - 2017 m. birželio 7 d. (9.00 - 17.00 val.)

                      Kaunas - 2017 m. birželio 6 d. (9.00 - 17.00 val.)

 

Integruotas ugdymas

 

Kas yra ugdymo turinio integracija ir kaip ji pasireiškia praktikoje? Kaip mokykloje įgyvendinti integruotą ugdymą?

Kokie mokymo(si) būdai ir priemonės šiuolaikiniam „išmaniajam“ vaikui ir mokytojui gali padėti mokyti(s) ir išmokti? Kodėl mokymas(is) per vaiko patirtį – raktas į sėkmę?

Jei norima, kad mokiniai prasmingai mokytųsi ir išmoktų, priimtų tinkamus, pagrįstus sprendimus, – būtina ne tik mokyti, kaip tai padaryti, bet ir leisti tai daryti patiems.

Mokymuose bus aptarti šie probleminiai klausimai, panagrinėti integracijai palankūs mokymosi tiriant, projektais grįsto mokymosi modeliai, mokyklos veiklų pavyzdžiai, atliekamos praktinės užduotys bendradarbiaujančiose grupėse, reflektuojama nauja patirtis ir žinios.

 

 

 

 

 

Lektorė Valdonė Navickaitė, „Šiaurės licėjaus“ pradinio ugdymo mokytoja - metodininkė. Skaitmeninių ugdymo priemonių bei IKT ir inovatyvių mokymosi metodų naudojimo pradiniame ugdyme Švietimo konsultantė, 2009 metais apdovanota Metų Mokytojo premija.

 

Lektorė Lina Virozerovienė

Leidyklos „Šviesa“ ugdymo metodikos grupės vadovė, vadovėlių komplektų rengimo ir ugdymo metodikos specialistė, konsultantė ugdymo metodikos klausimais, seminarų mokytojams lektorė.

 

Lektorė Jolanta Žvirblienė, Erudito licėjaus mokytoja –ekspertė. 2011 m. - Metų Mokytoja. Integruotų vadovėlių serijos ŠOK matematikos vadovėlio ,,Riešutas" autorė.

 

II DALIS:   Vilnius - 2017 m. birželio 8 d. (9.00 – 12.30 val.)

                   Kaunas - 2017 m. birželio 9 d. (9.00 - 12.30 val.)

 

Grįžtamasis ryšys

KAM SKIRTA: Visiems, norintiems išmokti priimti ir suteikti grįžtamąjį ryši.

Visiems, norintiems gyventi drąsiai ir nuoširdžiai.

Visiems norintiems pagerinti asmeninius santykius, bendradarbiavimą ir rezultatus.

ką išmoks seminaro dalyvai:

 • Supras grįžtamojo ryšio svarbą sau asmeniškai ir organizacijai/ bendruomenei /šeimai. 
 • Įgaus praktinių įgūdžių, kaip vesti grįžtamojo ryšio pokalbį. (asmeninį/darbinį  ir komandinį/grupinį)
 • Išmoks atpažinti savo nuostatas ir asmeniškas gynybines reakcijas.
 • Išmoks atpažinti kitų žmonių gynybines reakcijas ir į jas reaguoti.
 • Išmoks naudoti grįžtamąjį ryšį, kaip instrumentą savo asmeniniam tobulėjimui, santykių gerinimui ir rezultatų siekimui.

 

Lektorė Ligita Šaltienė, Psichologijos Akademijos absolventė, supervizorė, Lietuvos supervizorių asociacijos narė. AL įmonių grupės vykdančioji direktorė.

Daugiau nei 20 metų vadovavimo patirtis Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse. 10 metų patirtis grįžtamojo ryšio mokymuose.

 

III DALIS: Vilnius - 2017 m. birželio 8 d. (13.30 - 17.00 val.)

                   Kaunas - 2017 m. birželio 9 d. (13.30 - 17.00 val.)

 

 

IKT panaudojimo galimybės ugdymo procese

Reikia sprendimų, kurie padėtų mokiniams ne tik labiau domėtis dėstomais dalykais, bet ir pasiekti geresnių mokymosi rezultatų. Interaktyvios priemonės, virtualios erdvės, skaitmeninis turinys, techninė įranga – visa tai šiuolaikiniam mokiniui yra priimtini ir savaime suprantami dalykai. Todėl šiuolaikinis mokytojas turi mokėti atsirinkti, įgalinti ir tinkamai bei efektyviai panaudoti IKT ugdymo procese.

Praktinių patyriminių dirbtuvių metu bandysime suprasti, atrasti, pažinti ir klausime:

 • IKT panaudojimas pamokoje – žaidimas ar ugdymas?
 • Kas motyvuoja mokinius veikti?
 • Kaip efektyviai į(si)vertinti veiklą?
 • Kas padeda mokyti lengviau, o mokytis – įdomiau?
 • Kaip skatinti mokinių smalsumą / žingeidumą?
 • Kokia skaitmeninio turinio nauda?

 

 

Lektorė Lina Sergejevienė, UAB „Šviesa“ projektų vadovė, „Aktyvios klasės“ sprendimo vadovė, lektorė, konsultantė, mokytoja.

 

REGISTRACIJA: Vilnius -  http://mokymocentras.sviesa.lt/node/4988

REGISTRACIJA: Kaunas - http://mokymocentras.sviesa.lt/node/4989

Kaina: 25 eur

Programos vadovė: Jūratė Lutinskaitė-Kalibatienė, el. p.: j.lutinskaite-kalibatiene@sviesa.lt