Vasaros stovykla pedagogams Kaune
2015 06 10

Vasara, atostogų metas, kada mokytojas gali atsipalaiduoti nuo įtemto darbo mokykloje, skirti laiko sau bei savo asmeniniam tobulėjimui. Kviečiame Jus registruotis į leidyklos „Šviesa“ mokymo centro organizuojamą 3 dienų vasaros stovyklą.

 

Birželio 29 d. 10 val. švietimo ekspertės, lektorės Lidijos Laurinčiukienės praktinis seminaras ( 6 akad. val.):

Kaip pergudrauti stresą. Streso valdymo technikos.

Nuolat augančios rizikos ir konkurencijos visuomenėje streso priežasčių ženkliai daugėja. Ekonominiai, politiniai, socialiniai pokyčiai meta naujų iššūkių visų sričių atstovams, pedagogams – taip pat. Gebėjimas atpažinti stresus, juos mažinti, įveikti ir kurti jų prevencijos strategijas tampa būtina kompetencija bet kurios srities profesionalui. Pedagogas svarbu būti pasirengusiam valdyti save įvairiose situacijose, idant galėtų profesionaliai atlikti savo darbą ir išlaikyti vidujinę pusiausvyrą bei darną kolektyve. Streso valdymo būdų esti įvairių. Per šį seminarą pristatomi NLP (neurolingvistinio programavimo) būdai, kurie orientuoti į streso prevencijos įgūdžių ugdymą, požiūrio, vertybinių nuostatų į streso priežastis ir jo pasekmes keitimą. Pasižiūrėkime į stresą kitaip.

Birželio 30 d. 10 val. psichologės Ramunės Dobrovolskienės praktinis seminaras (6 akad. val.):

„Pedagogo asmeninių kompetencijų ugdymas savistabos metodu“.

Šiuo metu švietimo sistemoje gilinamasi į skirtingo amžiaus mokinių ugdymo(si) ypatumus, apžvelgiami pagrindiniai komunikavimo būdai, padedantys mokytojams geriau suprasti ir toleruoti skirtingus vaikų požiūrius ir poreikius bei lengviau organizuoti mokymą(si). Tuo tarpu mokytojas yra pats atsakingas už savo raidos etapų uždavinių sprendimus, savęs supratimą bei savo poreikių patenkinimą, bei sėkmingą arba nesėkmingą komunikavimą su mokiniais ir kolegomis. Taip yra todėl, kad jis – suaugęs žmogus. Jis pats atsakingas už savo laimę.

Seminare emocionaliai ir nuotaikingai kalbėsime apie veiksnius, įtakojančius laimės/nelaimės jausmus, analizuosime laimės receptus, mokysimės gaudyti laimės akimirkas.

Liepos 1 d. 10 val. aktoriaus Manto Cegelsko praktinis seminaras (6 akad. val.):

„Lyderystė ir komandinis darbas“

Savo specialybės išmanymas šiandien  - tai dar ne viskas. Reikia ne tik profesinių žinių, bet ir tokių asmeninių savybių ir socialinių gebėjimų kaip darbas komandoje, lyderio pozicijos demonstravimas, kritinių situacijų ir konfliktų valdymas ir kt. Mokymų metu simuliacinių ir judesio pratimų pagalba siekiama nuodugniai išsiaiškinti, kaip vidinės komunikacijos, bendradarbiavimo, vaidmenų pasidalinimo procesuose jaučiasi kiekvienas mokymų dalyvis, kokius asmeninius resursus jis išnaudoja, kokių darbe su kolegomis savo galimybių jis dar nėra atskleidęs, kurios būtų vertingos efektingam komandos darbui.

1.Darbas grupėse: ritmų, garso ir statuso pratimai
2.Šokio technikos, kontaktinė improvizacija
3.”Kelionė į Antarktidą”

Stovyklos kaina:

Jei dalyvaujate 1 dienos seminare – 19 eurų (po 65,60 Lt);

Jei dalyvausite 2 dienų seminaruose – po 17 eurų (po 58,70 Lt);

Jei dalyvausite 3 dienų seminaruose – po 15 eurų (po 51,79Lt).

 

Visiems dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

 

Registracija