Mokymo centro naujienos

Mokymai "Interaktyvios ugdymo aplinkos kūrimas, pradinių praktinių įgūdžių įgijimas dirbant su ActivInspire programa" (pradedantiesiems) / 2015 04 01
Mokytojai, dalyvavę mokymuose gebės pritaikyti įgytas žinias ir gebėjimus darbe, kuriant aktyvią ugdymo(si) aplinką.
Seminaras "Tarpdalykinė integracija dirbant su „Šok“ serijos pradinių klasių vadovėlių komplektais " / 2015 04 01
Atnaujintose Bendrosiose programose ypatingas dėmesys skiriamas tam, kad būtų subalansuota ugdymo turinio apimtis, sumažinti krūviai, kad ugdymo turinys būtų pritaikomas diferencijavimui ir integravimui – skirtingiems mokinių poreikiams, galioms ir mokymosi stiliams.    Tuo pačiu, siekiant pagerinti ugdymo kokybę, būtina tobulinti ir vieną iš ugdymo turinio segmentų – mokymo priemones. Kuriant vadovėlių komplektus, jų turinį ir metodiką būtina grįsti šiuolaikine mokymosi samprata, neperkrauti nereikalinga informacija, pritaikyti pagal mokinių amžių, sugebėjimus, mokymosi stilių įvairovę, sudarant sąlygas diferencijuoti ir individualizuoti mokymą.  Mokytojai susipažins ir praktiškai įvertins naujų mokymo priemonių (serijos „Šok“ vadovėlių komplektų) galimybes planuojant, diferencijuojant ir individualizuojant ugdymo turinį. Praktinė veikla seminare orientuojama į mokytojo dalykinės kompetencijos plėtojimą.   Seminaro lektorė: Elena Gedminienė, Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos mokytoja ekspertė   Visiems dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.  
Kviečiame į seminarą "Interaktyvios muzikos pamokos" / 2015 04 01
Seminaras skirtas ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo pedagogams.
Seminaras "Kaip pagerinti mokinių akademinius pasiekimus?" / 2015 03 30
Šioje programoje mokytojai bus supažindinami su galimybėmis kurti palankią mokymosi aplinką
Norėdami užauginti sėkmingą vaiką, tėvai turėtų ugdyti jo kūrybiškumą / 2015 03 30
Kovo mėnesį vyko konferencija „Z karta: ką turi žinoti šiuolaikiniai tėvai“
Seminaras Vilniuje „Ugdymo integravimo pradinėse klasėse praktinės galimybės" / 2015 03 30
Integracija – tai požiūris į mokinį ir jį supantį pasaulį kaip  į nedalomą visumą.