Mokymai moksleiviams

1.  Mokinio asmenybės formavimui
Efektyvesnis mokymasis, atrandant naujus metodus bei mokymosi stilius
Asta Blandė
Trukmė:6 akad. val.
2.  Iššūkiai mokykloje bei streso valdymas
Kaip pergudrauti stresą. Streso valdymo technikos.
Lidija Laurinčiukienė
Trukmė:6 ak. val.
Tradiciniai ir netradiciniai streso įveikimo būdai
Eglė Gudelienė
Trukmė:6 ak. val.
Iššūkiai mokykloje. Kaip juos įveikti?
Eglė Gudelienė
Trukmė:6 ak. val.