Mokymai ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo programos pedagogams

1.  Pedagogų tobulinimuisi
Darželio vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas, matavimas ir fiksavimas
Audronė Šarskuvienė
Trukmė:6 akad. val.
Pedagogo asmeninių kompetencijų ugdymas savistabos metodu
Ramunė Dobrovolskienė
Trukmė:6 akad. val.
Komandinio darbo įgūdžių lavinimas
Rasa Šilalytė
Trukmė:8 akad. val.
2.  Ugdymo proceso tobulinimui
Edukacinių erdvių kūrimas ikimokyklinio ugdymo įstaigos aplinkoje ir kūrybiškas taikymas ugdymo procese.
Nijolė Gurevičienė, Aušra Jurčiukonienė
Trukmė:6 akad. val.
Žaidimas kaip pagrindinė vaiko veikla ankstyvajame amžiuje
dr. Asta Tamušauskaitė
Trukmė:6 akad. val.
Informacinių komunikacinių technologijų (IKT) panaudojimo galimybės ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme.
Vilma Pilkienė
Trukmė:6 akad. val.
Netradiciniai vaiko saviraiškos būdai: gimtosios kalbos ugdymas per vaidybą (geroji patirtis).
Daiva Markovienė
Trukmė:6 akad. val.
Siužetiniai/vaidmeniniai žaidimai ir jų reikšmė ugdant ikimokyklinuką
Aušra Plytninkaitė
Trukmė:6 akad. val.
Į vaiką ir šeimą orientuotas ugdymas - koks jis?
Audronė Karklelienė, Danutė Sidarienė
Trukmė:6 akad. val.
Kokybiškas ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas
Dalia Klinavičienė
Trukmė:6 ak. val.
Vaiko kompetencijų ugdymas pasitelkiant žaidimus
Eglė Gudelienė
Trukmė:6 ak. val.
Vaiko raidą atitinkančių kompetencijų ugdymas
Eglė Gudelienė
Trukmė:6 ak. val.
Stebėjimo ir refleksijos metodas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese
Edita Ževžikovienė, Rasa Dražbienė
Trukmė:6 ak. val.
Šimtas vaiko kalbų pagal Reggio Emilia sistemą.
Regina Beinorienė, Kristina Rimkevičienė
Trukmė:6 ak. val.
Ikimokyklinio amžiaus vaiko individualių gebėjimų tobulinimas
Irena Žemaitytė
Trukmė:6 ak. val.
Aplinkos veiksniai sąlygojantys ugdymo procesą
Audronė Karklelienė
Trukmė:6 ak. val.
3.  Kūrybiškumo skatinimui
Kūrybinės idėjos ankstyvojo amžiaus vaikų grupėje
Dalia Klinavičienė
Trukmė:6 ak. val.
Vaikų saviraiškos ugdymas: priemonės ir būdai
Edita Norbutienė, Inga Funkienė
Trukmė:6 ak. val.
4.  Vaikų savijautos bei elgesio gerinimui
Kelionė po vaikų emocijų pasaulį
Rasa Šilalytė
Trukmė:6 akad. val.
Sudėtingų situacijų valdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose
Jolanta Dimšienė
Trukmė:18 akad. val.
Netinkamas vaikų elgesys ikimokyklinio ugdymo įstaigoje: kylantys sunkumai ir pagalbos galimybės
Eglė Gudelienė
Trukmė:6 akad. val.
Konfliktų sprendimas tarpininkaujant
Ramunė Dobrovolskienė
Trukmė:6 akad. val.
5.  Bendruomeniškumo ir bendardarbiavimo su šeima skatinimui
Ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinio aktyvumo optimizavimas, įtraukiant tėvus į sveikatinimo veiklą
Danutė Jakučiūnienė, Virginija Davainienė
Trukmė:6 akad. val.
Kaip motyvuoti tėvus spręsti problemas?
Jūratė Selilienė
Trukmė:6 akad. val.
Kaip atrasti kontaktą su ,,sunkiais" vaikais bei tėvais
Jūratė Selilienė
Trukmė:16 akad. val.
Šiuolaikinė šeima: pagrindinės sėkmingo bendradarbiavimo prielaidos
Eglė Gudelienė
Trukmė:6 ak. val.
Pozityvios tėvystės skatinimo galimybės bendradarbiaujant su šeima
Dalia Klinavičienė
Trukmė:6 ak. val.